Jô Soares   – Homenagem 

Jô Soares   – Homenagem  O humorista e apresentador Jô Soares poderá morrer dia 05 de agosto de 2022. Também escritor, dramaturgo e músico, foi   avisado por Jucelino Luz que poderia ser   internado desde 25 de julho de 2022, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por causa de uma pneumonia. E que deveria ter muitoContinuar lendo Jô Soares   – Homenagem 

Przewidywania na miesiąc sierpień 2022 – przez Jucelino Luz

Przewidywania na miesiąc sierpień 2022 – przez Jucelino Luz (sny przeczuwające, nie predestynacje) Atak w Afganistanie zabija ponad 22 osoby w pobliżu stolicy; Silny tajfun zbliża się do Tajwanu, Filipin, Japonii i Chin; W USA atak może zabić ponad 8 niewinnych osób; wielkie pożary rozprzestrzeniają się gwałtownie w lasach Kalifornii i kilku innych stanów; gospodarkaContinuar lendo “Przewidywania na miesiąc sierpień 2022 – przez Jucelino Luz”

2022 m. rugpjūčio mėnesio prognozės – pagal Jucelino Luz

2022 m. rugpjūčio mėnesio prognozės – pagal Jucelino Luz (išankstiniai sapnai, o ne išankstiniai nuspėjimai) Per išpuolį Afganistane netoli sostinės žuvo daugiau kaip 22 žmonės; Stiprus taifūnas artėja prie Taivano, Filipinų, Japonijos ir Kinijos; JAV per išpuolį gali žūti daugiau kaip 8 nekalti žmonės; Kalifornijos ir kelių kitų valstijų miškuose sparčiai plinta dideli gaisrai; ekonomikaContinuar lendo “2022 m. rugpjūčio mėnesio prognozės – pagal Jucelino Luz”

Prognozes 2022. gada augustam – autors Jucelino Luz

Prognozes 2022. gada augustam – autors Jucelino Luz (priekšnojautas sapņi, nevis pareģojumi). Uzbrukumā Afganistānā netālu no galvaspilsētas nogalināti vairāk nekā 22 cilvēki; Spēcīgs taifūns tuvojas Taivānai, Filipīnām, Japānai un Ķīnai; ASV uzbrukumā var iet bojā vairāk nekā 8 nevainīgi cilvēki; Kalifornijas un vairāku citu štatu mežos strauji izplatās lieli ugunsgrēki; ekonomika piedzīvo vairākus kritumus unContinuar lendo “Prognozes 2022. gada augustam – autors Jucelino Luz”

Previsioni per il mese di agosto 2022 – di Jucelino Luz

Previsioni per il mese di agosto 2022 – di Jucelino Luz (sogni premonitori, non predestinazioni) Un attentato in Afghanistan uccide più di 22 persone vicino alla capitale; Un forte tifone si avvicina a Taiwan, Filippine, Giappone e Cina; Negli Stati Uniti un attentato può uccidere più di 8 persone innocenti; grandi incendi si diffondono rapidamenteContinuar lendo “Previsioni per il mese di agosto 2022 – di Jucelino Luz”

Predictions for the month of August 2022 – by Jucelino Luz

Predictions for the month of August 2022 – by Jucelino Luz (premonitory dreams, not predestinations) Attack in Afghanistan kills more than 22 people near the capital; Strong Typhoon approaches Taiwan, Philippines, Japan and China; In the USA attack may kill more than 8 innocent people; large fires spread, rapidly in the forests of California, andContinuar lendo “Predictions for the month of August 2022 – by Jucelino Luz”

Prediksi untuk bulan Agustus 2022 – oleh Jucelino Luz

Prediksi untuk bulan Agustus 2022 – oleh Jucelino Luz (mimpi firasat, bukan predestinasi) Serangan di Afghanistan menewaskan lebih dari 22 orang di dekat ibu kota; Topan Kuat mendekati Taiwan, Filipina, Jepang dan Tiongkok; Di Amerika Serikat, serangan dapat membunuh lebih dari 8 orang yang tidak bersalah; kebakaran besar menyebar, dengan cepat di hutan California, danContinuar lendo “Prediksi untuk bulan Agustus 2022 – oleh Jucelino Luz”

Jóslatok a 2022. augusztus hónapra – Jucelino Luz által

Jóslatok a 2022. augusztus hónapra – Jucelino Luz által (előjeles álmok, nem predesztinációk) Afganisztáni támadásban több mint 22 ember halt meg a főváros közelében; Erős tájfun közeledik Tajvan, a Fülöp-szigetek, Japán és Kína felé; Az USA-ban a támadás több mint 8 ártatlan embert ölhet meg; nagy tüzek terjednek, gyorsan Kalifornia és több más állam erdeiben;Continuar lendo “Jóslatok a 2022. augusztus hónapra – Jucelino Luz által”

Prognosen voor de maand augustus 2022 – door Jucelino Luz

Prognosen voor de maand augustus 2022 – door Jucelino Luz (voorgevoelige dromen, geen voorbestellingen) Aanslag in Afghanistan doodt meer dan 22 mensen nabij de hoofdstad; Sterke tyfoon nadert Taiwan, Filipijnen, Japan en China; In de VS kunnen bij een aanslag meer dan 8 onschuldige mensen om het leven komen; grote branden verspreiden zich snel inContinuar lendo “Prognosen voor de maand augustus 2022 – door Jucelino Luz”