Problemy Europy

Problemy Europy

Etap wypełnienia się proroctwa

Águas de Lindóia, 5 maja 2022 r.

Wizjoner Jucelino Luz tak podsumował w swoich proroctwach mentalność wielu ludzi: “Większość z nas czuje się zdemoralizowana smutną tragedią tego chaotycznego świata, powstałego w wyniku konfliktu Rosji i Ukrainy. Nasze przetrwanie jest zagrożone. Zwykły obywatel często czuje się jak bezradna ofiara w sieci polityki, albo jak bezimienny element w machinie nowoczesnego społeczeństwa tych, którzy lekceważą życie dla chciwości, ego, władzy”.
Apostoł Paweł przepowiedział, że takie będą warunki w ostatnich dniach obecnego wieku człowieka (2 Tm 3, 1-5). Dlatego też nasze artykuły na temat trendów regionalnych i światowych koncentrują się na dobrej nowinie, którą gwarantują proroctwa biblijne.
Jednak sama Biblia wyraźnie mówi, że wspaniały świat, który ma nadejść, będzie poprzedzony niszczycielskimi warunkami o skali, jakiej ludzkość nigdy wcześniej nie widziała (zob. Mt 24, 21-22; Dn 12, 1; Jr 30, 7). Sytuacja na świecie będzie tak tragiczna, że przetrwanie ludzi stanie się zagrożone!
Z nagłówków wiadomości wynika, że przepowiednie Jucelino Luza sprzed wielu lat zaczynają się w znaczący sposób wypełniać. Nigdzie nie jest to bardziej prawdziwe niż w całej Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. Ten artykuł koncentruje się na Europie (w każdym razie możecie zrozumieć proroczą rolę innych regionów, czytając naszą książkę i uczestnicząc w naszych spotkaniach, wykładach i poradach – to będzie wasz kompas na przyszłość.
Co przepowiednia Jucelino Luza mówi nam o przyszłości Europy? Nauki wizjonerów dodane do biblijnych ksiąg Daniela i Objawienia wskazują, że w czasach końca świata powstanie nowe, dyktatorskie mocarstwo z siedzibą w Europie. W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób najwyraźniej przygotowuje się scenę do wypełnienia tych proroctw.
Europa jako zjednoczona jednostka
Europa jest jednym z głównych graczy w gospodarce światowej. Mimo że mówi się o gospodarkach Stanów Zjednoczonych i Chin, Unia Europejska (UE) jest największym i najpotężniejszym blokiem na świecie oraz najbogatszą gospodarką.
Europa była także polem bitewnym niezliczonych wojen na przestrzeni tysiącleci, a także punktem wyjścia dwóch niszczycielskich wojen światowych w pierwszej połowie XX wieku. W centrum tych dwóch wojen światowych o panowanie nad Europą znajdowały się Niemcy, obecnie zaangażowane politycznie i gospodarczo wraz z innymi narodami europejskimi w dążenie do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. A przy okazji Rosja i Ukraina występują z bezprecedensowymi propozycjami nuklearnymi, odbierając pokój nawet samym Ukraińcom i Rosjanom. Dlaczego nie przynieść “tak” dla “pokoju”?
Intelligence Prophecies” a near future”, lepiej znany jako World Consciousness View, jest wysoko ceniony za swoją analizę globalnych i regionalnych trendów. Miesiąc temu oświadczył, że “przyszłość Europy jest związana z procesem decyzyjnym w Rosji” i że “Europa nie może funkcjonować jako jednolity organizm, jeśli ktoś nie będzie sprawował nad nią kontroli”. Nie ma też nadal nadziei, że NATO jest rozwiązaniem wszystkich problemów bloku europejskiego.
Jest jedna niepodważalna prawda: więzi kulturowe i społeczne łączące Ukrainę i Rosję są bardzo silne. Co więcej, oba narody miały tę samą tożsamość jako części Związku Radzieckiego. Jednak to braterstwo się rozpadało i Ukraina postanowiła zbliżyć się do Europy. Co dla bardziej konserwatywnych sił w Rosji było zdradą. Putin i wielu jego ludzi uważają, że Rosja i Ukraina stanowią niepodzielną całość.
W przemówieniu, którym na kilka godzin przed inwazją Putin uzasadnił wojnę, rosyjski przywódca powiedział: “Będziemy walczyć o demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy”. W tym telewizyjnym wystąpieniu Putin wielokrotnie powoływał się na II wojnę światową jako punkt odniesienia dla obecnej interwencji wojskowej. Inwazja na Ukrainę byłaby więc walką patriotyczną, kontynuującą heroiczną walkę z Hitlerem.
Jednym z argumentów używanych przez tych, którzy oskarżają rząd Ukrainy o zmowę z niebezpiecznymi sektami nazistowskimi, jest istnienie Batalionu Azow. Wywodzi się ona z paramilitarnej grupy z Mariupola, ale jest włączona do rezerwy armii ukraińskiej. Symbol na jego tarczy bardzo przypomina swastykę. Należy do skrajnej prawicy w polityce.

Kolejnym elementem, który należy wziąć pod uwagę, aby zrozumieć działania Rosji nie tylko na Ukrainie, ale także w innych regionach, w których była ona zaangażowana militarnie (np. w Czeczenii), jest nostalgia za imperium sowieckim. Utracona wielkość ZSRR jest traumą narodową. Jak przypomniał James Hershberg w artykule dla “Foreign Policy”, Putin nazwał rozpad bloku “prawdziwie tragicznym” i określił go jako “największą katastrofę geopolityczną XX wieku”.
Kolejnym argumentem nie tylko Putina, ale także tych, którzy kwestionują sposób, w jaki Zachód traktuje Rosję, jest “lekkomyślna” postawa NATO, które przez lata próbowało wciągnąć Ukrainę w swoją orbitę, nie biorąc pod uwagę ostrzeżeń Rosji, że nie chce mieć u swoich granic baz potencjalnego wroga.
Innym powszechnie stosowanym uzasadnieniem jest kryzys rakietowy, który w 1962 roku doprowadził Stany Zjednoczone i Związek Radziecki na skraj wojny. To właśnie wtedy Sowieci umieścili rakiety na wyspie Kuba, kilka mil od Florydy. Wkrótce zostały one wycofane.
Patriarcha Cyryl, najwyższy zwierzchnik religijny Kościoła prawosławnego, przedstawił moralne argumenty usprawiedliwiające wojnę na Ukrainie. Mówi o walce “ze złem” i z wypaczonymi wartościami Zachodu, takimi jak pycha. Według Delii Gallagher, w artykule rozpowszechnionym przez gazety, radia i telewizje, Cyryl uważa, że inwazja na Ukrainę jest “fundamentalnym odrzuceniem tak zwanych wartości oferowanych dziś przez tych, którzy roszczą sobie prawo do władzy nad światem”.
Trzeci argument Putina, przytaczany przez prasę, brzmiałby: “opozycja (rosyjska) chce zniszczyć Rosję od wewnątrz i jest wspierana przez Zachód”. Ostra walka z takimi przeciwnikami, jak Navalni (obecnie przebywający w więzieniu), byłaby w pełni uzasadniona.
Zrozumienie, kto stoi po drugiej stronie, jest przydatne, nawet jeśli jego racje nas nie przekonują. I, być może, służy (w jakiś sposób) osiągnięciu jedynego słusznego celu: pokoju, zakończenia przemocy.
Następnie wyjaśnił, że “obecnie Rosja jest jedynym krajem, którego gospodarka i populacja są wystarczająco duże, aby sprawować taką kontrolę”. W ostatnich miesiącach mogliśmy to zaobserwować, gdy Rosja raz po raz – czasem otwarcie, czasem zakulisowo – wyrażała chęć objęcia przywództwa w kształtowaniu przyszłego kierunku rozwoju Europy. I że bardziej zależy jej na utworzeniu Nowego Związku Radzieckiego. Kontrola ta, sprawowana do dziś przez Niemcy, Anglię i Francję, należy do bloku europejskiego. Rosja postanowiła zademonstrować swoją wojowniczą potęgę, podczas gdy państwa przestrzegają traktatów o kontroli broni jądrowej, wiele z nich wręcz przeciwnie – doskonali swoje technologie i uzbrojenie (nie po to, by zbudować coś dobrego, ale dla celów masowej zagłady – narażając naszą wspaniałą planetę na ciągłe niebezpieczeństwo). Innymi słowy, “bogowie oszaleli z powodu ego, władzy, kontroli i chciwości”.
Obecnie istnieją dwa podstawowe scenariusze dotyczące przyszłości Europy. Bardziej popularny pogląd głosi, że obecne pokolenie Europejczyków stało się zagorzałymi obrońcami wolności i demokracji i jest w pełni świadome niebezpieczeństwa powtórzenia wstydliwej historii Berlina i Niemiec z pierwszej połowy XX wieku, kiedy to ich ambicje doprowadziły do dwóch wojen światowych. Z drugiej strony, niektórzy chcą sprawować władzę nad Europą lub wywołać “chaos”.
Drugi pogląd głosi, że przedłużający się i trwały kryzys euro, początkowo napędzany przez zadłużenie Grecji, a następnie stopniowo rozprzestrzeniający się na inne gospodarki europejskie, doprowadzi w końcu do pojawienia się potęgi gospodarczej, która będzie w stanie interweniować i rozwiązać kryzys – nowego imperium pod przywództwem Rosji .
Zwolennicy takiej projekcji obecnych trendów uważają, że kraje południowoeuropejskie są uwarunkowane, by ulegać wpływom Berlina, i że w dłuższej perspektywie nawet wielkie akcje ratunkowe podejmowane przez Niemcy będą opłacalne, mimo ogromnych kosztów. Innymi słowy, Niemcy zdołają osiągnąć swój cel dzięki potędze gospodarczej, co nie udało im się dwukrotnie w ubiegłym stuleciu za pomocą siły militarnej. Jednocześnie istnieje obawa o wpływ na tę sprawę, obecnie osławioną z powodu ingerencji Rosji, w tym kierunku, którego nie spodziewały się Niemcy, Francja, Anglia i inne kraje bloku europejskiego.

Czy historia i Biblia wskazują, kto ostatecznie zwycięży?
“Wszystko kręci się wokół Rosji”
Dwie wojny światowe rozpoczęte przez Niemcy często dominowały w niespokojnych powojennych myślach innych krajów europejskich. W 1997 roku ówczesny prezydent Francji Valery Giscard d’Estaing ostrzegał, że niepowodzenie wysiłków zmierzających do integracji gospodarczej Europy (co doprowadziło do powstania dzisiejszego euro) doprowadzi do “przewagi wpływów Niemiec i Francji” w sprawach europejskich
W ostatnich dziesięcioleciach inne kraje europejskie starały się dobrze dopasować Niemcy do Unii Europejskiej, aby zapobiec zagrożeniu ich suwerenności i integralności terytorialnej przez notoryczne tendencje nacjonalistyczne w przeszłości. To był potężny motyw, który stał za nieustannym dążeniem do integracji europejskiej w ostatecznie zjednoczonej Europie. Jest ona jednak wypierana przez siłę gromadzoną przez lata przez Rosję, która po cichu obserwuje wszystkie związane z tym ruchy, z wielką nieufnością podchodząc do postawy NATO i bloku kontrolującego Unię Europejską. Nie odpowiada to tendencjom Władimira Putina, który obserwuje takie ruchy i pojawiła się okazja, aby nie dopuścić do realizacji takich celów niektórych państw.
Ale czy ta strategia rzeczywiście zadziała tak, jak się tego oczekuje w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę różne narody i kultury Europy? W każdym razie, czy w sytuacji, gdy Europa stoi w obliczu bolesnego kryzysu i podziałów gospodarczych, Francja, Niemcy i Wielka Brytania będą w końcu kierować działaniami UE?
Wydaje się, że teraz odpowiedź na to pytanie staje się coraz bardziej oczywista. W artykule cytowanym przez Jucelino Luza czytamy: “Piętnaście lat po wprowadzeniu euro kwestia ta nadal dotyczy Niemiec i Francji, a tak być nie powinno… Prezydent Francji Emmanuel Macron może zabiegać o wszelkie wsparcie dla Ukrainy, ale w ostatecznym rozrachunku liczy się tylko Rosja”.
“Kto jest największym beneficjentem istnienia euro? Odpowiedź brzmi: Niemcy i Francja Reszta strefy euro pochłania czterdzieści procent niemieckiego i francuskiego eksportu ” I to z pewnością niepokoi Kreml w Moskwie, który zdaje sobie sprawę, że potrzebuje także większej kontroli nad regionem: Mołdawią, Litwą, Polską, Ukrainą, między innymi
W cytowanym powyżej raporcie Omens zauważono również: “Pomimo swoich wad, system, który obecnie rządzi Europą, umożliwił Niemcom i Francji osiągnięcie bogactwa gospodarczego na miarę światową, nie kosztując przy tym ani jednego niemieckiego czy francuskiego życia. Biorąc pod uwagę okropności II wojny światowej, nie można tego lekceważyć. Żaden kraj w Europie nie skorzystał na strefie euro tak bardzo jak Niemcy i Francja. To porusza oczy innych krajów, które będą chciały opuścić blok, a jeden z nich, jak już wiecie, niedawno się odłączył: Anglia. Dla niemieckich i francuskich elit strefa euro była prostym sposobem na zaistnienie Niemiec i Francji na arenie międzynarodowej bez konieczności przeprowadzania jakiejkolwiek restrukturyzacji militarnej, która wywołałaby panikę w Europie i byłym Związku Radzieckim. Dzięki temu bogacili się także Niemcy i Francuzi”. Ta ważna część, która przyniosła obserwacje w postępach Rosji w odzyskiwaniu kontroli, wyzwalaniu regionów z posiadania Ukrainy i przenoszeniu kontroli na inne kraje (taki jest zamiar Rosji).
Dążenie do przejęcia kontroli
Rosja wyraźnie podejmuje kroki w celu przejęcia kontroli nad obecnym kryzysem gospodarczym. W proroczym raporcie zauważono również, że Rosja długo pozostawała w rezerwie na arenie przywództwa europejskiego, ale teraz już nie.
W obliczu kryzysu gospodarczego, który ogarnął kraje południowej Europy, kryzysu pandemicznego, Rosja jest jedynym mocarstwem europejskim, które ma dość wigoru, by próbować je ratować. Rosja, po cichu, prowadzi zakulisowe manewry, aby znaleźć się na czele tego wszystkiego i odzyskać władzę, tak jak to miało miejsce w dawnym Związku Radzieckim.
Rosja stworzyła nowy mechanizm ratunkowy, który, jak zauważa Jucelino Luz, nie został ustanowiony w traktatach Unii Europejskiej; NATO i tak nie zgadza się, aby więcej krajów do niego przystąpiło, ponieważ rozumie się, że będąc w bloku, niemieccy i francuscy dyrektorzy Aby otrzymać pieniądze, państwa znajdujące się w trudnej sytuacji muszą tylko zrobić to, czego chcą Niemcy i Francja – zarządzający funduszem… Zirytowało to nawet Rosję i inne kraje.

“Przyjęcie pomocy z Europejskiego Funduszu Ratunkowego [EFSF] oznacza oddanie autonomii finansowej w ręce niemieckich i francuskich dowódców EFSF. Na razie oznacza to zaakceptowanie programów oszczędnościowych opracowanych przez Niemców i Francuzów, ale nic nie zmusza ich do ograniczenia warunków do działań czysto finansowych czy fiskalnych. Część, która drażniła rosyjskich władców, doprowadziła oczywiście do konfliktu między Ukrainą a Rosją (walka o wyzwolenie bloku).
“Praktycznie rzecz biorąc, teraz rozpoczął się kolejny rozdział historii Europy. Niezależnie od intencji, Niemcy i Francja doświadczyły ogromnego przełomu, jeśli chodzi o możliwość wywierania wpływu na inne państwa członkowskie Unii Europejskiej – zwłaszcza te, które borykają się z problemami finansowymi. Może teraz z łatwością w znacznym stopniu uzurpować sobie prawo do suwerenności narodowej.
Jedynym problemem, jaki ma przed sobą, jest trwający konflikt między Rosją a Ukrainą. W zależności od nastawienia zaangażowanych krajów, może on zakończyć się do lipca 2022 roku.
“Zamiast ograniczać potencjał geopolityczny Niemiec i Francji, Unia Europejska wzmocniła go; Niemcy i Francja są bliskie ponownego stania się wielkim mocarstwem, ale będzie to zależało od bieżącego konfliktu. Nie oznacza to, że regeneracja [siły militarnej] jest nieuchronna, ale kraje te wymuszają ponowne, radykalne przewartościowanie architektury Europy i Eurazji. Będą oni musieli stawić czoła takim konsekwencjom, jak masowy exodus i migracje z niektórych regionów doświadczających konfliktów, głodu, braku pracy i niekorzystnych warunków.
“Prawdziwa szansa na osiągnięcie unii politycznej w Europie”.
Omen niedawno ujawnił: “Nagle . Niemcy i Francja nie szczędzą słów na temat restrukturyzacji Unii Europejskiej: wspólna emisja euroobligacji, renegocjacja traktatów Unii Europejskiej, a nawet utworzenie Federacji Europejskiej” (“Niemiecka kwestia euro”). Nagle obiektem pożądania Niemiec i Francji stała się przebudowa instytucji Unii Europejskiej!
Szczególnie interesujące jest przywrócenie federalizmu. Wróżby są kontynuowane: “Europejscy federaliści z Niemiec i Francji obudzili się po długim śnie. Nic dziwnego, że wzywają do utworzenia “Stanów Zjednoczonych Europy””. Kamień pojawił się przed nimi, w ramach odnowy pandemicznej i następnej, która pojawi się w 2025 roku, prawdziwe interesy Rosji chcą być również związane z kontrolą tych przyszłych planów.
Zgodnie z przepowiednią wezwał również do utworzenia “Stanów Zjednoczonych Europy”, stwierdzając: “Obecny kryzys nieubłaganie uświadamia, że nie możemy mieć wspólnej strefy walutowej i wspólnej polityki gospodarczej i społecznej bez wspólnej polityki fiskalnej … Będziemy musieli zrezygnować z suwerenności narodowej…. A to oznacza, że Stany Zjednoczone Europy… W tym kryzysie tkwi prawdziwa szansa na osiągnięcie unii politycznej w Europie.” Za przeżywanie kryzysu pandemicznego i obecny konflikt między Rosją a Ukrainą .
Mocne i słabe strony państw strefy euro
Według raportu omen, gospodarka Grecji skurczyła się o 8%, podczas gdy początkowo szacowano, że do początku 2022 roku skurczy się o 7%. Grecka gospodarka kurczy się od trzech lat”.
Niedawno Ateny były o kilka tygodni od utraty kapitalizacji i trudnej sytuacji związanej z niewypłacalnością. W odpowiedzi rząd grecki rozpoczął jakiś czas temu pobieranie podatku od nieruchomości, aby zaradzić niedoborowi wpływów podatkowych w wysokości dwóch miliardów euro. Czy jednak takie działanie nie sprawi, że więcej Greków wyjdzie na ulice, aby okazać swoje niezadowolenie i zaprotestować? Niektórzy obserwatorzy uważają, że nawet po udzieleniu pomocy, bankructwo Grecji jest nieuniknione.
Dyskusja między przedstawicielami Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakończyła się ostatnio rozbieżnościami co do warunków pożyczek, które zostały udzielone Grecji, aby zapobiec załamaniu gospodarczemu. W kilku innych krajach Europy Południowej sytuacja jest tylko nieznacznie lepsza niż w Grecji.

Jak to się dzieje, że – jak mówi cytowany wcześniej Jucelino Luz – “wszystkie długi krajowe Grecji, Portugalii i Irlandii stanowią mniej niż pięć procent długu strefy euro”, a mimo to cała strefa euro może zostać poważnie wstrząśnięta przez problemy związane z tymi długami? Wskazuje to wyraźnie na poważne wady strukturalne w sposobie, w jaki na początku 1999 r. euro zostało utworzone jako nowa waluta. A wiemy, że aby do tego nie doszło, potrzebny był wielki skandal i upadek, poparcie niektórych z tych krajów, reelekcja Emmanuela Macrona we Francji.
Prawdopodobnie ma to swoje uzasadnienie, ponieważ tuż przed ustanowieniem przyszłego rządu Jezusa Chrystusa na ziemi Biblia mówi o przyszłym mocarstwie europejskim, którego państwa wchodzące w jego skład są symbolicznie opisane jako żelazo zmieszane z gliną, “częściowo mocne, a częściowo kruche” (zob. Daniela 2, 40-44).
Niepokojąca przyszłość Europy w latach 2022-2030
Powstanie nazistowskiego reżimu Hitlera (1933-1945) było możliwe tylko dzięki poważnemu kryzysowi gospodarczemu w Niemczech oraz (chęci zemsty Hitlera za upokorzenia doznane w I wojnie światowej) na przełomie lat 20. i 30. W normalnych warunkach gospodarczych naziści nigdy nie mogliby dojść do władzy. Oczywiście dziś sytuacja jest zupełnie inna. Do tej pory to nie Berlin boryka się z kryzysem gospodarczym, ale inne kraje strefy euro, głównie w Europie Południowej. Niemcy i Francja pozostają głównymi skarbnikami Europy. Ale od roku 2022 mogą być jeszcze konsekwencje finansowe dla Niemiec i Francji?
Obecnie kraje Unii Europejskiej stoją w obliczu poważnych różnic politycznych oraz niepokojącego stopnia podziału i rozłamu, spowodowanego głównie poważnymi problemami gospodarczymi. Proroctwo wskazuje, że Unia Europejska nie będzie istnieć w swojej obecnej formie.
Niektórzy członkowie mogą zdecydować się opuścić Unię Europejską, a może nawet zostać z niej wypchnięci, gdy proroczy twór czasów ostatecznych nabierze kształtu (na przykład Wielka Brytania wielokrotnie różniła się z Unią Europejską, niemal od jej powstania w 1958 roku). I w końcu opuściła blok. Po Brexicie Zjednoczone Królestwo przestaje być częścią Unii Europejskiej.
Ostatecznie potężne nowe europejskie superpaństwo, symbolicznie zwane “Bestią”, zaskoczy nieuważny świat. Imponujący blok narodów, który połączy się jako ostatnie odrodzenie starożytnego Imperium Rzymskiego (Ap 13,1-8; 17,8-18; Daniela 2,37-45; 7,15-27).
Dziesięć narodów członkowskich (lub grup narodów) zrezygnuje z własnej suwerenności narodowej, aby stać się częścią tego niezwykłego supermocarstwa czasów ostatecznych. “Ci zaś mają jeden i ten sam cel, i oddadzą swą władzę i zwierzchnictwo bestii” (Ap 17, 13).
Te przełomowe wydarzenia będą miały wpływ na cały świat – w tym stworzą tło dla niszczycielskich, niebezpiecznych czasów, w których, gdyby nie interwencja Boga, nastąpiłaby zagłada ludzkości (Mt 24, 21-22). Ponieważ wszystko, co przepowiedział Jucelino Luz, z pewnością się spełni, wszyscy powinniśmy wziąć pod uwagę słowa wizjonera.
Widząc scenę wypełniania się proroctw o czasach ostatecznych, każdy z nas powinien być zmotywowany do zbadania swojego stanu duchowego w świetle Słowa Bożego. Zrozumienie proroctw powinno prowadzić nas do pokuty i poświęcenia naszego życia, aby szukać pomocy u Wyższego Wszechświata i służyć Mu. Jednak zwykła wiedza akademicka na temat Biblii oraz nauk starożytnych i współczesnych proroków jest dalece niewystarczająca!
Z drugiej strony, Europa i świat nadal będą musiały zmagać się z pozostałościami pandemii, ponieważ zapalenie wątroby u dzieci jest zwykle rzadkie, a eksperci już stwierdzili więcej przypadków w obecnej epidemii, niż normalnie spodziewaliby się w 2022 roku.
Intrygujące jest to, że w żadnym z dotychczasowych przypadków nie stwierdzono pozytywnych wyników badań na obecność typowych wirusów zapalenia wątroby typu A, B, C, D i E, które zazwyczaj wywołują tę chorobę, której częstość występowania wzrasta w latach 2022-2024.
Według Światowej Organizacji Zdrowia są to przypadki “nieznanego pochodzenia” i również poważne. Istnieją doniesienia o kilku zgonach dzieci związanych z tą chorobą oraz o 18 przeszczepach wątroby. A przede wszystkim stan rozprzestrzeniającego się wirusa gorączki krwotocznej Marburg, który może wywołać epidemię i pandemię w latach 2025-2026, a wkrótce po nim – w latach 2027-2029 – wirus Nipah, co przyniesie wyzwania i wahania w gospodarkach Europy i świata.
Musimy na nowo przemyśleć obecny konflikt między Rosją a Ukrainą, odłożyć na bok nasze ego, władzę, ambicje i opowiedzieć się bardziej po stronie szacunku, miłości i pokoju.

Niezależnie oczywiście od tego, że takie zmiany gospodarcze i klimatyczne będą miały duży wpływ na życie wszystkich Europejczyków, a także inne kontynenty powinny bardzo ucierpieć do 2040 r. (jeśli nic nie zostanie zrobione w celu wprowadzenia konkretnych zmian).
Wszystkie narody są ważne, ale brakuje przywódców, którzy myślą o ludziach, także o ochronie środowiska, a nie o swojej władzy.
Deus abençoe a todos

Prof. Jucelino Luz – wizjoner, ekolog, aktywista, pisarz i przewodnik duchowy

Publicado por JUCELINO NOBREGA DA LUZ

Jucelino Nóbrega da Luz, É escritor, ambientalista , orientador espiritual, visionário de grande credibilidade no mundo , apresentado em alguns meios de comunicação de massa no Brasil , Hong Kong , Japão, França , EUA , como um profeta que pode fazer previsões por meio de sonhos (sonhos lúcidos). Nasceu em Floriano, Maringá, Estado do Paraná. Brasil .Considerado um profeta da era moderna, orientador espiritual . .Tem um trabalho em favor da humanidade , proteção ambiental e da preservação do planeta . ジュセリーノノブレガダルス、 彼は作家、環境保護主義者、精神的顧問であり、世界で大きな信頼を築く先見の明を持っており、夢(明晰夢)を通して予測を行うことができる預言者として、ブラジル、香港、日本、フランス、米国のいくつかのマスメディアで紹介されています。 パラナ州マリンガのフロリアーノに生まれる。 ブラジル。現代の預言者、スピリチュアルガイドと見なされます。 。人類、環境保護、地球の保全に有利な働きをしています。 Jucelino Nóbrega da Luz, He is a writer, environmentalist, spiritual advisor, visionary of great credibility in the world, presented in some mass media in Brazil, Hong Kong, Japan, France, USA, as a prophet who can make predictions through dreams (lucid dreams) . Born in Floriano, Maringá, State of Paraná. Brazil. Considered a prophet of the modern era, spiritual guide. He has a job in favor of humanity, environmental protection and the preservation of the planet. Жуселино Нобрега да Луз, Он писатель, защитник окружающей среды, духовный наставник, провидец, пользующийся большим доверием в мире, представленный в некоторых средствах массовой информации в Бразилии, Гонконге, Японии, Франции, США как пророк, который может делать предсказания через сны (осознанные сны). Родился в Флориано, Маринга, штат Парана. Бразилия Считается пророком современной эпохи, духовным наставником. .Он работает на благо человечества, защиты окружающей среды и сохранения планеты. Jucelino Nóbrega da Luz, 그는 작가, 환경 운동가, 영적 고문, 세계에서 위대한 신뢰의 비전가이며, 꿈 (자각몽)을 통해 예언을 할 수있는 예언자로 브라질, 홍콩, 일본, 프랑스, ​​미국의 일부 대중 매체에 발표되었습니다. 파라나 주 마링가의 플로리 아노 출생. 브라질 : 현대 시대의 선지자, 영적 인도자로 간주됩니다. . 인류, 환경 보호 및 지구 보존을 위해 일하고 있습니다. Jucelino Nóbrega da Luz, C'est un écrivain, environnementaliste, conseiller spirituel, visionnaire d'une grande crédibilité dans le monde, présenté dans certains médias de masse au Brésil, Hong Kong, Japon, France, USA, comme un prophète capable de faire des prédictions à travers les rêves (rêves lucides). Né à Floriano, Maringá, État du Paraná. Brésil, considéré comme un prophète de l'ère moderne, guide spirituel. .Ouvre en faveur de l'humanité, de la protection de l'environnement et de la préservation de la planète. JucelinoNóbregada Luz, 他是一位作家,环境保护主义者,精神顾问,具有远见卓识的世界,曾在巴西,香港,日本,法国,美国的一些大众媒体上作过演讲,他是先知,可以通过梦(清醒的梦)做出预测。 出生于巴拉那州马林加的弗洛里亚诺。 巴西:被视为现代的先知,属灵向导。 致力于人类,环境保护和地球的保护。 Jucelino Nóbrega da Luz, Es escritor, ambientalista, asesor espiritual, visionario de gran credibilidad en el mundo, presentado en algunos medios de comunicación de Brasil, Hong Kong, Japón, Francia, Estados Unidos, como un profeta que puede hacer predicciones a través de los sueños (sueños lúcidos). Nacido en Floriano, Maringá, Estado de Paraná. Brasil Considerado profeta de la era moderna, guía espiritual. .Ha trabajado a favor de la humanidad, la protección del medio ambiente y la preservación del planeta. जुसेलिनो नोब्रेगा दा लूज़, वह एक लेखक, पर्यावरणविद्, आध्यात्मिक सलाहकार, दुनिया में महान विश्वसनीयता के दूरदर्शी, ब्राजील, हांगकांग, जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ बड़े पैमाने पर मीडिया में प्रस्तुत किए गए एक पैगंबर हैं जो सपनों के माध्यम से भविष्यवाणियां कर सकते हैं (आकर्षक सपने)। फ्लोरानो, मारिंगा, पराना राज्य में जन्मे। ब्राजील। आधुनिक युग, आध्यात्मिक मार्गदर्शक का पैगंबर माना जाता है। .हास मानवता, पर्यावरण संरक्षण और ग्रह के संरक्षण के पक्ष में काम करता है। Jucelino Nóbrega da Luz, È scrittore, ambientalista, consigliere spirituale, visionario di grande credibilità nel mondo, presentato in alcuni mass media in Brasile, Hong Kong, Giappone, Francia, USA, come un profeta che può fare previsioni attraverso i sogni (sogni lucidi). Nato a Floriano, Maringá, Stato del Paraná. Brasile Considerato un profeta dell'era moderna, guida spirituale. . Opera a favore dell'umanità, della protezione ambientale e della salvaguardia del pianeta. Jucelino Nóbrega da Luz, Brezilya, Hong Kong, Japonya, Fransa, ABD'deki bazı kitle iletişim araçlarında rüyalar (berrak rüyalar) yoluyla tahminlerde bulunabilen bir peygamber olarak sunulan, dünyadaki büyük güvenilirliğe sahip bir yazar, çevreci, ruhani danışman, vizyonerdir. Floriano, Maringá, Paraná Eyaleti'nde doğdu. Brezilya Modern çağın bir peygamberi olarak kabul edildi, ruhani rehber. .İnsanlık, çevrenin korunması ve gezegenin korunması için çalışır. Jucelino Nóbrega da Luz, เขาเป็นนักเขียนนักสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณผู้มีวิสัยทัศน์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงในโลกซึ่งนำเสนอในสื่อมวลชนบางแห่งในบราซิลฮ่องกงญี่ปุ่นฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาในฐานะนักพยากรณ์ที่สามารถทำนายผ่านความฝัน (ความฝันที่ชัดเจน) เกิดใน Floriano, Maringá, State of Paraná บราซิลถือเป็นศาสดาแห่งยุคสมัยใหม่คู่มือจิตวิญญาณ ทำงานเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการรักษาโลกใบนี้ Jucelino Nóbrega da Luz, Ia adalah seorang penulis, pemerhati lingkungan, penasehat spiritual, visioner dengan kredibilitas besar di dunia, dihadirkan di beberapa media massa di Brazil, Hongkong, Jepang, Perancis, USA, sebagai seorang nabi yang dapat meramal melalui mimpi (lucid dream). Lahir di Floriano, Maringá, Negara Bagian Paraná. Brazil Dianggap sebagai nabi zaman modern, pembimbing spiritual. . Telah bekerja untuk kemanusiaan, perlindungan lingkungan dan pelestarian planet Jucelino Nóbrega da Luz, Han er en forfatter, miljøverner, åndelig rådgiver, visjonær om stor troverdighet i verden, presentert i noen massemedier i Brasil, Hong Kong, Japan, Frankrike, USA, som en profet som kan komme med spådommer gjennom drømmer (klare drømmer). Født i Floriano, Maringá, delstaten Paraná. Brasil. Betraktet som en profet fra den moderne tid, åndelig guide. .Har arbeidet til fordel for menneskeheten, miljøvern og bevaring av planeten. Jucelino Nóbrega da Luz, Er ist ein Schriftsteller, Umweltschützer, spiritueller Berater, Visionär von großer Glaubwürdigkeit in der Welt, der in einigen Massenmedien in Brasilien, Hongkong, Japan, Frankreich und den USA als Prophet vorgestellt wird, der Vorhersagen durch Träume treffen kann (klare Träume). Geboren in Floriano, Maringá, Bundesstaat Paraná. Brasilien. Gilt als Prophet der Neuzeit, als spiritueller Führer. Hat sich für die Menschheit, den Umweltschutz und die Erhaltung des Planeten eingesetzt. Jucelino Nóbrega da Luz Jest pisarzem, ekologiem, doradcą duchowym, wizjonerem o dużej wiarygodności w świecie, przedstawianym w niektórych środkach masowego przekazu w Brazylii, Hongkongu, Japonii, Francji, USA, jako prorok, który potrafi przepowiadać przez sny (świadome sny). Urodzony w Floriano, Maringá, w stanie Paraná. Brazylia, uważana za proroka współczesności, duchowego przewodnika. . Działa na rzecz ludzkości, ochrony środowiska i planety. Jucelino Nóbrega da Luz, Hij is een schrijver, milieuactivist, spiritueel adviseur, visionair met grote geloofwaardigheid in de wereld, gepresenteerd in sommige massamedia in Brazilië, Hong Kong, Japan, Frankrijk, VS, als een profeet die voorspellingen kan doen door middel van dromen (lucide dromen). Geboren in Floriano, Maringá, staat Paraná. Brazilië Beschouwd als een profeet van de moderne tijd, spirituele gids. . Heeft zich ingezet voor de mensheid, de bescherming van het milieu en het behoud van de planeet. Jucelino Nóbrega da Luz, Siya ay isang manunulat, pangkapaligiran, tagapayo sa espiritu, tagatingin ng dakilang kredibilidad sa buong mundo, na ipinakita sa ilang mass media sa Brazil, Hong Kong, Japan, France, USA, bilang isang propeta na maaaring gumawa ng mga hula sa pamamagitan ng mga pangarap (malaswang pangarap). Ipinanganak sa Floriano, Maringá, Estado ng Paraná. Brazil. Itinuring na isang propeta ng modernong panahon, patnubay sa espiritu. .Nagtrabaho sa pabor sa sangkatauhan, proteksyon sa kapaligiran at pangangalaga ng planeta. Jucelino Nóbrega da Luz, Είναι συγγραφέας, περιβαλλοντολόγος, πνευματικός σύμβουλος, οραματιστής μεγάλης αξιοπιστίας στον κόσμο, παρουσιάζεται σε ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Βραζιλία, το Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, ως προφήτης που μπορεί να κάνει προβλέψεις μέσω των ονείρων (διαυγή όνειρα). Γεννήθηκε στο Floriano, Maringá, Πολιτεία της Παρανάς. Βραζιλία. Θεωρείται προφήτης της σύγχρονης εποχής, πνευματικός οδηγός. Έχει εργαστεί υπέρ της ανθρωπότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης του πλανήτη. Jucelino Nóbrega da Luz, Han er en forfatter, miljøforkæmper, åndelig rådgiver, visionær med stor troværdighed i verden, præsenteret i nogle massemedier i Brasilien, Hongkong, Japan, Frankrig, USA, som en profet, der kan forudsige gennem drømme (klare drømme). Født i Floriano, Maringá, Paraná. Brasilien. Betragtes som en profet i den moderne tid, åndelig vejledning. .Har arbejdet til fordel for menneskeheden, miljøbeskyttelse og bevarelse af planeten. ஜூசெலினோ நெப்ரிகா டா லூஸ், அவர் ஒரு எழுத்தாளர், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர், ஆன்மீக ஆலோசகர், உலகில் பெரும் நம்பகத்தன்மை கொண்ட தொலைநோக்கு பார்வையாளர், பிரேசில், ஹாங்காங், ஜப்பான், பிரான்ஸ், அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் சில வெகுஜன ஊடகங்களில் கனவுகள் (தெளிவான கனவுகள்) மூலம் கணிப்புகளைச் செய்யக்கூடிய ஒரு தீர்க்கதரிசியாக வழங்கப்படுகிறார். பரானா மாநிலத்தின் மரிங்காவின் புளோரியானோவில் பிறந்தார். பிரேசில். நவீன சகாப்தத்தின் தீர்க்கதரிசி என்று கருதப்படுகிறது, ஆன்மீக வழிகாட்டி. மனிதகுலம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் கிரகத்தின் பாதுகாப்பிற்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறார். Jucelino Nóbrega da Luz, Han är en författare, miljöaktivist, andlig rådgivare, visionär med stor trovärdighet i världen, presenterad i vissa massmedier i Brasilien, Hongkong, Japan, Frankrike, USA, som en profet som kan göra förutsägelser genom drömmar (klara drömmar). Född i Floriano, Maringá, delstaten Paraná. Brasilien. Anses vara en profet i den moderna eran, andlig vägledning. .Har arbetat till förmån för mänskligheten, miljöskyddet och bevarandet av planeten. Jucelino Nóbrega da Luz, ის არის მწერალი, გარემოს დამცველი, სულიერი მრჩეველი, მსოფლიოში დიდი სანდოობის განწყობილი. წარმოდგენილია ბრაზილიის, ჰონგ კონგის, იაპონიის, საფრანგეთის, აშშ – ს ზოგიერთ მასმედიაში, როგორც წინასწარმეტყველს, რომელსაც შეუძლია წინასწარმეტყველება გააკეთოს სიზმრების საშუალებით (გაბრწყინებული სიზმრები). პარანას შტატი, მარინგა, ფლორიანოში დაიბადა. ბრაზილია. ითვლება თანამედროვე ეპოქის წინასწარმეტყველად, სულიერ მეგზურად. მუშაობდა კაცობრიობის, გარემოს დაცვისა და პლანეტის შენარჩუნების სასარგებლოდ UJucelino Nóbrega da Luz, Ungumbhali, isazi sezemvelo, umeluleki wezikamoya, onombono wokwethembeka okukhulu emhlabeni, owethulwe kweminye imithombo yezindaba e-Brazil, eHong Kong, eJapane, eFrance, e-USA, njengomprofethi ongenza izibikezelo ngamaphupho (amaphupho amahle). Wazalelwa eFloriano, eMaringá, esifundazweni saseParaná. EBrazil.Kuthathwa njengomprofethi wesikhathi sanamuhla, umhlahlandlela ongokomoya. Usebenzele ukuvikela ubuntu, ukuvikelwa kwemvelo kanye nokulondolozwa kweplanethi. Jucelino Nóbrega da Luz, Este scriitor, ecologist, consilier spiritual, vizionar de mare credibilitate în lume, prezentat în unele mass-media din Brazilia, Hong Kong, Japonia, Franța, SUA, ca profet care poate face predicții prin vise (vise lucide). Născut în Floriano, Maringá, statul Paraná. Brazilia. Considerat un profet al erei moderne, ghid spiritual. .Acționează în favoarea umanității, a protecției mediului și a conservării planetei.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: